Toplotna črpalka in vzdrževanje

Glede na pestro izbiro ogrevalnih sistemov, ki jih vgrajujemo v naše domove, je v današnjem času toplotna črpalka ena izmed najbolj varčnih sistemov, ki zagotavlja ogrevanje z izkoristkom naravnih virov, z minimalnimi stroški. Kot dovršena delovna enota z najbolj natančnimi preračuni, omogoča prijetno bivalno okolje, z varnim obratovanjem  in energetsko ugodnim sistemom.

Tako kot vsaka naprava, potrebuje tudi toplotna črpalka redno vzdrževanje, saj je naprava izpostavljena različnim vplivom, ki jih povzročajo različni vremenski vplivi in prah, kar lahko privede do morebitnih okvar naprav, ki so na te neprijetne pogoje nekoliko občutljivi, v kolikor jih zanemarimo in ne skrbimo za redne preglede in vzdrževanje. Redno vzdrževanje, ki ga potrebuje toplotna črpalka ni velik strošek, zato je priporočljivo upoštevati vsa dana navodila od proizvajalca in redno opravljati preglede na letni ravni, saj se moremo zavedati, da njeno vsakodnevno delovanje vpliva na naše prijetno bivanje. V tem primeru ohranjamo delovanje toplotne črpalke v dobri delovni kondiciji tudi dolgoročno. Glede na njeno zmogljivost obratovanja in glede na to, da je v delovnem pogonu vsaki dan, je potrebno biti dosleden, saj v nasprotnem primeru kaj hitro lahko stroški vzdrževanja in menjave morebitnih delovnih komponent dosežejo visoke stroške.

Servisni pregled, ki poskrbi da lahko toplotna črpalka deluje brezskrbno skozi vse leto zajema kar nekaj pregledov in testiranj, ki so še kako pomembni:

 • Pregled celotne naprave in instalacij
 • Čiščenje izmenjevalcev zunanjih enot
 • Izpiranje kondenzacijskega odvoda
 • Kontrola plinskega tlaka in hladilnega plina
 • Kontrola električnih delov toplotne črpalke
 • Kontrola delovanja elektromotorja
 • Funkcionalni test, kako deluje toplotna črpalka s pomočjo merilnikov
 • Kontrola pritiska/tlaka v ogrevalnem sistemu
 • Kontrola tesnilnosti spojev na instalaciji
 • Kontrola vodnega filtra in ekspanzijske posode
 • Kontrola zalogovnika ali grelnika vode za sanitarno vodo
 • Kontrola vgrajenih grelnikov v vgrajenih v grelniku sanitarne vode
 • Kontrola vodovodne napeljave, na katero je priklopljena toplotna črpalka
 • Kontrola programske nastavitve, nastavljanje parametrov

Takšen je preventivni pregled, ki je nujen, da toplotna črpalka deluje brezhibno skozi vse leto.…

Read More