Za vsa vodna zajetja je analiza vode zelo pomembna, saj se s tem izognemo morebitnim zdravstvenim težavam

Voda je življenjsko pomembna tekočina, ki jo pijemo in uporabljamo za kuhanje, zalivanje, umivanje, pomivanje, pranje avtomobila in še mnogo drugega. Zato je zelo pomembno, kakšna je kakovost vode. Odgovor na to vprašanje nam da analiza vode, s katero pridobimo podatke o koncentraciji različnih snovi v njej.

Čeprav se ob vsakodnevnih skrbeh le malokrat vprašamo, kakšno vodo pijemo, pa je njena kakovost bolj pomembna kot si morda mislimo. Ker je v Sloveniji izdanih več kot 20.000 vodnih dovoljenj za pitno vodo, je analiza vode zelo pomembna, saj je ključnega pomena za naše zdravje.

Redna analiza vode poskrbi za ustreznost vodnega zajetja

Oskrba s pitno vodo je zelo pomembna ne glede na velikost vodnega vira, zato je smiselno, da ga zaščitimo. Potrebno se je zavedati, da mora biti pitna voda tudi zdravstveno ustrezna, zato je potrebno za vodno zajetje redno skrbeti. S tega vidika je priporočljiva analiza vode, ki naj se opravlja čim bolj redno.

Poleg analize vode je potrebno redno pregledovati tudi okolico vodnega zajetja. Zato je potrebno preprečiti izliv vode s površine v vodnjak in preprečiti dostop žuželkam in drugim živalim.

 

Mikrobiološka in kemijska analiza vode je preprost in hiter postopek

Vsak lastnik vodnega zajetja bi se moral dobro zavedati pomena pitne vode. Zato je ključnega pomena, da za vodno zajetje redno skrbi in preverja kakovost vode. Če k temu dodamo, da je postopek analize vode zelo preprost in hiter, potem ni nobenega razloga, da za kakovost vode ne bi dobro poskrbeli.

Pitna voda mora ustrezati določenim kazalnikom, ki se lahko gibljejo znotraj normalnih vrednosti. Za ugotavljanje odstopanj je potrebna mikrobiološka ali kemijska analiza vode. Mikrobiološka analiza nam da odgovor o koncentraciji mikroorganizmov v njej, kar pomeni, da preveliko odstopanje lahko povzroči tudi resne zdravstvene težave.

Read More